nanoksi-katalyysipinnoite turvaa fit viherlaakson hygienian


Ylivoimainen viruksien ja bakteerien tuhoamiseen

Fit Viherlaaksossa Nanopinnoiteen asennus 1.3. maanantaina klo 22:00,  eli sali menee poikkeuksellisesti kiinni tuona aikana. 

Katalyysipinnoite tuhoaa viruksia, bakteereja, homeitiöitä ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja. Suomalainen Nanoksi Finland Oy on toteuttanut pinnoituksen Fit Viherlaaksossa.

Nanoksin katalyysipinnoite takaa korkean hygieniatason ja näin ollen torjuu erilaisten virusten ja tautien leviämistä. Monet virukset ja taudinaiheuttajat tarttuvat tyypillisesti myös pinnoilta. Katalyysipinnoite asennetaan ruiskuttamalla aine niille pinnoille, joihin yleisimmin kosketaan. Pinnoite pitää esimerkiksi oven kahvat, kaiteet ja muut bakteeripesäkkeet hygieenisempänä. Tällä voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi vallitsevan koronaepidemian torjumiseksi. Pinnoite myös takaa, etteivät tulevaisuuden epidemiat pääse leviämään vastaavanlaisena.

Fit Viherlaaksossa pinnoite on levitetty kaikkiin laitteisiin, välineisiin, tasoihin, ovenkahvoihin, ryhmäliikuntavälineisiin ja pukutiloihin. Haluamme panostaa sekä jäsenten että henkilökunnan terveyteen.

Lisäksi valokatalyysi puhdistaa tehokkaasti ja turvallisesti sisäilmaa. Se hapettaa epämiellyttäviä hajuja aiheuttavia molekyylejä, jolloin ne tuhoutuvat. Pinnoite tuhoaa allergeenejä, ruoasta ja eläimistä aiheutuvia hajuja ja erilaisia ilmansaasteita. Ratkaisu tehoaa myös tupankansavuun ja mikrobeihin. Puhdistustyö tapahtuu ilman kemikaaleja ja on täysin vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Valokatalyysipinnoite työskentelee kellon ympäri puhdistaen pintoja, ilman taukoja, niin kauan kun se saa edes vähän valoa. Perinteinen desinfiointi toimii tasan niin kauan, kunnes aine on haihtunut pinnalta. Tunti desinfionnin jälkeen ja pintamateriaali on jo ruvennut keräämään taas mikrobeja pintaansa, vaikka huone olisi tyhjä, niin ilmavirran mukana mikrobit matkustavat uudelleen pinnalle. Valokatalyysipinnoitteen jatkuva desinfiointi vähentää merkittävästi tartuntojen leviämistä, ja asiakkaat sekä henkilökunta pysyvät terveempinä. Nanoksin tekemien valokatalyysipinnostusten toimivuus on vahvistettu tutkimuksella Tampereen yliopistossa.

Käytännössä valokatalyysipinnoite siis mahdollistaa sen, ettei laitteita tarvitse puhdistaa itse paperin ja desinfiointisuihkeen avulla. Pinnoitteen ansiosta säästämme sekä aikaa että ympäristöä. Muistathan kuitenkin pitää huolen siitä, että puhdistat mahdolliset hikijälkesi pois laitteista. 

Pidäthän silti huolen turvaväleistä ja käsihygieniasta. Lisää ajankohtaista tietoa koronavirukseen ja kuntokeskuksessa harjoitteluun liittyen sekä yhteiset pelisäännöt löydät täältä.

Lisätietoja:

Fit Viherlaakso
Viherlaaksontie 2, Espoo
viherlaakso@ole.fit
p. 040 687 1239 (kts. asiakaspalvelun aukioloajat)

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hank and Son Oy (2844097-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannes Kankaanpää
040 687 1239
hannes.kankaanpaa@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Hank and Son Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hank and Son Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
hannes.kankaanpaa@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.